24/09/2010 - 08:42

Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã khai mạc ngày 23-9, tại TP Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền.

Trong thời gian ba ngày, từ 23 - 25/9, Ủy ban Kinh tế sẽ xem xét, thẩm tra các dự án luật: Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Phiên họp lần này cũng sẽ xem xét, thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Tại ngày làm việc thứ nhất, các thành viên Ủy ban Kinh tế đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Theo Ủy ban Kinh tế, sau hơn ba năm thực hiện, Luật Chứng khoán (được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-6-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2007) đã có những đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động phát hành, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán và đưa hoạt động chứng khoán từng bước vào khuôn khổ có tổ chức. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phát triển khá nhanh chóng, phát sinh thêm nhiều yếu tố mới chưa được đề cập trong Luật, đồng thời có một số nội dung của Luật không còn phù hợp với tiến triển của thị trường và cũng có một số nội dung không phù hợp với thực tiễn. Do vậy, Ủy ban Kinh tế nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết