13/11/2020 - 19:52

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại TP Cần Thơ 

(CT) - Sáng 13-11, Ðoàn Công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, do đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Thành ủy Cần Thơ để khảo sát về kết quả thực hiện Quy định số 30-QÐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Ðiều lệ Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (Quy định số 30). Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng Thành ủy và Ủy viên UBKT Thành ủy tiếp và làm việc với Ðoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng thành phố đã thực hiện có hiệu quả Quy định số 30. Thành ủy, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp tổ chức quán triệt sâu rộng Quy định số 30 và các hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Thành ủy đã chỉ đạo và ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Ðảng bộ thành phố. Thành ủy, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp đã quan tâm kiểm tra, giám sát chuyên đề, trong đó, tập trung những nội dung có trọng tâm, trọng điểm liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, tài chính, minh bạch tài sản, thu nhập, thuế, việc thực hiện quy chế làm việc, công tác phòng, chống tham nhũng, về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Qua kiểm tra, giám sát, Thành ủy, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 614 đảng viên vi phạm...

Tại buổi làm việc, Thành ủy Cần Thơ đề xuất Trung ương cần có quy định những trường hợp khiếu nại về kỷ luật Ðảng nếu thiếu tôn trọng, không đáp ứng yêu cầu của cơ quan giải quyết khiếu nại thì không xem xét giải quyết. Ðồng thời, ban hành hướng dẫn xin lỗi của tổ chức khi xử lý kỷ luật oan sai; cần quy định rõ chậm nhất 90 ngày làm việc đối với cơ quan cấp tỉnh và chậm nhất 180 ngày làm việc đối với cơ quan Trung ương phải trả lời cho người khiếu nại được biết; đề nghị Trung ương công nhận chức danh phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã, phường, thị trấn…

Những kết quả và kiến nghị của Thành ủy Cần Thơ được đoàn công tác của UBKT Trung ương trao đổi và ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương xem xét sửa đổi Quy định kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng thời gian tới cho phù hợp thực tế.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết