06/03/2011 - 08:48

Ứng phó với biến đổi khí hậu được coi là vấn đề sống còn của đất nước

(TTXVN)- Theo Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 3-3 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia thời gian tới cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện có kết quả hơn từng việc cụ thể, tạo yếu tố cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo.

Trước hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng Chiến lược tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó thể hiện rõ: ứng phó với biến đổi khí hậu được coi là vấn đề sống còn của đất nước; phải xác định được nội dung, lộ trình thực hiện phù hợp, gắn với các hoạt động chung của xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, liên tục và lâu dài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thực hiện trên nguyên tắc: vừa thích nghi với ứng phó tích cực để tồn tại và phát triển, trong đó ứng phó là trọng tâm. Phải đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới để hạn chế phát thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để ứng phó tích cực với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu như củng cố nâng cấp các hệ thống đê, kết hợp việc xây dựng hệ thống đê biển với đường ven biển, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, điều chỉnh quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các khu dân cư vùng ven biển, trồng rừng và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp... Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam để các Bộ, ngành và địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch hành động; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể như thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp sạch...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo một số công việc và dự án cần triển khai ngay để thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu: lập bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản về nước biển dâng, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; các dự án chống ngập các thành phố lớn (trong đó, dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt). Tranh thủ hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật từ quốc tế để chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, trong đó quan tâm phát triển nền công nghiệp xanh, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như gió, năng lượng mặt trời. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trồng rừng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế, phát triển kinh doanh tín chỉ Carbon trên thị trường thế giới để đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả...

Chia sẻ bài viết