10/08/2020 - 18:58

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành 

(CT) - Theo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), để nâng cao hiệu quả kinh doanh, EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

Theo đó, EVNNPT sẽ xây dựng lộ trình thực hiện “Chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến 2025, tầm nhìn đến năm 2040”. Khẩn trương thực hiện, hoàn thành các dự án đang triển khai thuộc Ðề án “Tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; tiếp tục triển khai ứng dụng thiết bị bay không người lái; khảo sát thi công theo công nghệ 3D; trạm biến áp không người trực, trạm biến áp số; giám sát, đánh giá tình trạng vận hành của từng thiết bị, phân tử trên lưới điện theo thời gian thực; giám sát nhiệt độ, độ võng, khả năng mang tải của đường dây điện; xây dựng hệ thống thông tin vận hành... Qua đó, nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành của EVNNPT; đồng thời, đảm bảo hệ thống truyền tải quốc gia được vận hành an toàn, ổn định và đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

Công nhân ngành điện dùng thiết bị kiểm tra độ cao của đường dây 220kV so với mặt đường hiện hữu của đường tỉnh 922, trên địa bàn huyện Thới Lai. 

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết