18/11/2022 - 21:22

Ứng dụng công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai 

(CT) - Ngày 18-11, Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững” (ảnh).

Tại hội thảo, các bài tham luận tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm: kế hoạch và một số kết quả chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp; chuyển đổi số trong ngành khoa học đất; công nghiệp 4.0 trong ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường… Ðồng thời, thông tin, giới thiệu kết quả nghiên cứu, thành tựu bước đầu trong chuyển đổi số phục vụ khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai: đánh giá hiệu quả phân loại hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp sử dụng chuỗi viễn thám đa thời gian (Landsat - MODIS); thành lập bản đồ địa chính từ phương pháp truyền thống đến công nghệ hiện đại; ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá thích nghi đất đai làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long…

Nhiều ý kiến cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai cần ưu tiên lựa chọn công đoạn, phần việc cốt lõi để tạo hiệu ứng lan tỏa, mang tính dây chuyền. Ðồng thời, có chiến lược đầu tư lâu dài trong đào tạo nguồn nhân lực về các lĩnh vực có liên quan (IT, IoT, GIS...); tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp để hình thành mô hình đại học mới - đại học doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số...

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết