25/04/2014 - 09:13

Tuyến đường sau công viên bờ kè sông Cần Thơ bao giờ thực hiện?

Cử tri quận Ninh Kiều và quận Cái Răng đề nghị cho biết tuyến đường ô tô sau công viên bờ kè sông Cần Thơ có vị trí tuyến như thế nào? Tuyến đường này khi nào thực hiện? Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khu vực này như thế nào? Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, như sau:

Dự án đường ô tô sau công viên của dự án kè sông Cần Thơ được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5890/UBND-KT ngày 18-11-2009. Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã tổ chức khảo sát thực tế tuyến đường này. Kết quả khảo sát sơ bộ tuyến đường này như sau:

- Đối với tuyến đường thuộc bờ trái trên địa bàn quận Cái Răng: Chiều dài tuyến khoảng 4,59 km.

- Đối với tuyến đường thuộc bờ phải trên địa bàn quận Ninh Kiều: Chiều dài tuyến khoảng 5,61km.

Do từ năm 2011 đến nay, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn nên chưa triển khai các bước tiếp theo.

Chia sẻ bài viết