15/02/2011 - 10:12

Tuyển 6 ngành vào phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại tỉnh Hậu Giang

* Năm nay, Trường Đại học Cần Thơ có tiếp tục tuyển sinh phân hiệu tại tỉnh Hậu Giang không? Nếu có tuyển thì tuyển các ngành nào, dự kiến chỉ tiêu của các ngành?

HỒ THỊ HƯƠNG (Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang)

* Trả lời:

Những ngành sẽ tổ chức tuyển sinh tại Khu Hòa An, tỉnh Hậu Giang là:

Thạc sĩ NGUYỄN VĨNH AN
(Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết