01/10/2023 - 19:30

"Tự soi, tự sửa" ở Đảng bộ phường Lê Bình 

Bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, cấp ủy đảng phường Lê Bình, quận Cái Răng thường xuyên, nghiêm túc thực hiện việc "tự soi, tự sửa". Ðây là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Ban Chi ủy Chi bộ khu vực Yên Bình họp bàn kế hoạch thực hiện công tác "tự soi, tự sửa" quý IV năm 2023.

Ban Chi ủy Chi bộ khu vực Yên Bình họp bàn kế hoạch thực hiện công tác "tự soi, tự sửa" quý IV năm 2023.

Ðảng bộ phường Lê Bình có 16 chi bộ (8 chi bộ khu vực, 5 chi bộ trường học và 3 chi bộ cơ quan), với 718 đảng viên (ÐV). Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ðảng ủy phường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ (CB), ÐV. Theo ông Nguyễn Phước Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy phường, trong các giải pháp được triển khai, giải pháp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để "tự soi, tự sửa" hạn chế, khuyết điểm, mang lại hiệu quả cao nhất.

Ông Huỳnh Chí Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Yên Bình, cho biết: Phong trào "tự soi, tự sửa" đã trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ trong nhiều năm qua. Trong mỗi kỳ sinh hoạt đều đánh giá, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ Chi bộ đề ra tháng trước. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong Chi bộ và khu dân cư ngày càng được thắt chặt hơn. Mọi chủ trương, chính sách triển khai đều được nhân dân đồng thuận. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, chia sẻ: "Qua "tự soi", tôi nhận thấy hạn chế của tôi là đôi lúc chỉ đạo các chi, tổ hội khu vực chưa kịp thời. Trong 9 tháng qua, tôi đã "tự sửa", khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến trong các mặt công tác, nhất là tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của khu vực".

Ở 15 chi bộ khác trực thuộc Ðảng ủy phường, việc "tự soi, tự sửa" được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm của tập thể ban chi ủy và từng CB, ÐV. Qua phong trào "tự soi, tự sửa" không chỉ giúp CB, ÐV khắc phục khuyết điểm, mà còn xuất hiện nhiều ÐV gương mẫu, tiêu biểu trên các mặt công tác. Tiêu biểu như ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Yên Trung; bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Yên Thượng tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Hay như bà Võ Thị Hồng Ðoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường, tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao; bà Ngô Thị Mỹ Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, xây dựng mô hình chăm sóc, hỗ trợ người yếu thế với 94 người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi; xây dựng mô hình Bát cơm nhân ái mỗi tháng tổ chức 2 lần cấp hơn 2.000 suất ăn miễn phí…

Theo ông Nguyễn Phước Ðạt, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy phường, qua thực hiện "phong trào, tự soi tự sửa", CB, ÐV phường khắc phục được những khuyết điểm trong công tác, sinh hoạt, giờ giấc làm việc, phát biểu ý kiến đóng góp cho tập thể, trong thực hiện nhiệm vụ được giao… Từ năm 2020 đến nay, hằng năm, trên 92% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Ðảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thường trực Ðảng ủy phường, trong Ðảng bộ phường vẫn còn một vài CB, ÐV thiếu tư dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm phải thi hành kỷ luật. Trong đó, có 2 ÐV là công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường có hành vi tham nhũng, sử dụng con dấu cũ để chứng thực bản sao từ bản chính, không ra lai thu, không thu tiền, không kiểm tra bản chính, tự cho số chứng thực và nhận tiền của các doanh nghiệp. Những ÐV này đã bị Chủ tịch UBND quận và Ðảng ủy phường thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Có 6 ÐV bỏ sinh hoạt Ðảng, không đóng đảng phí nhiều tháng liền, bị xóa tên khỏi danh sách ÐV.

"Thời gian tới, Ðảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII), nhất là giải pháp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, "tự soi, tự sửa" để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ÐV, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng" - ông Nguyễn Phước Ðạt khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết