21/04/2021 - 09:33

Từ 3-5, thực hiện giao dịch thuế điện tử 24/7

(CT) - Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực kể từ ngày 3-5 tới. Theo đó, NNT có thể thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho NNT được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong cả 24 giờ mỗi ngày.

Giao dịch thuế điện tử có nhiều phương thức để NNT lựa chọn, như: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

Theo thông tư, NNT được sử dụng tài khoản giao dịch điện tử do cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi thực hiện giao dịch điện tử qua cổng thông tin giao dịch thuế điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Bên cạnh đó, tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến cơ quan thuế và các thông báo, quyết định cơ quan thuế gửi cho NNT theo quy định. Cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Đồng thời, NNT có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, tổ chức có liên quan để giải quyết sai sót hoặc sự cố phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin của giao dịch điện tử phát sinh từ tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả tài khoản chính và tài khoản phụ)…

PV

Chia sẻ bài viết