14/08/2022 - 21:26

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong tốp 500 các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á

(CT)- Thông tin từ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (CTUMP), Bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên thế giới (Webometrics Ranking of World Universities) vừa công bố xếp hạng website các viện, trường định kỳ tháng 7-2022 cho khoảng 12.000 viện, trường đại học trên thế giới. CTUMP xếp hạng 51 tại Việt Nam và vào top 500 các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á (hạng 482).

Với định hướng xây dựng CTUMP trở thành trường đại học xuất sắc về nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực y tế; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ĐBSCL và cả nước, CTUMP đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường xuất bản phẩm các công trình nghiên cứu,… Việc nằm trong tốp 500 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á theo bảng xếp hạng Webometrics là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể CTUMP. 

Webometrics là bảng xếp hạng được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu cấp quốc gia của Tây Ban Nha, được công bố lần đầu vào năm 2004 và cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần vào tháng 1, tháng 7. Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các thông số của trang web của các cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chí xếp hạng gồm 3 tiêu chí: Impact (Mức độ ảnh hưởng): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường; Openess (Mức độ mở): Số lượng trích dẫn khoa học của các nhà khoa học của cơ sở giáo dục trên nguồn dữ liệu Google Scholar; Excellence (Sự xuất sắc): Số lượng các bài báo khoa học được trích dẫn cao trên nguồn dữ liệu Scimago.

B.NG

Chia sẻ bài viết