02/06/2020 - 06:20

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vận động hơn 110 triệu đồng quỹ khuyến học 

Nhiều sinh viên đậu thủ khoa ngành năm học 2019-2020 vào Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ được nhận học bổng khuyến học, khuyến tài.

(CT) - Từ năm 2015 đến 2020, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã lãnh đạo Hội Khuyến học trường đẩy mạnh công tác vận động phát triển hội viên và đóng góp quỹ khuyến học; từ đó có nhiều hoạt động tạo động lực học tập cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

5 năm qua, hội viên Hội Khuyến học nhà trường đã đóng góp hội phí hơn 265 triệu đồng; vận động các đơn vị, cá nhân đóng góp quỹ khuyến học hơn 111 triệu đồng (đạt 110% so với chỉ tiêu), hơn 20.000 quyển tập và 500 ba lô. Từ nguồn quỹ này, Hội đã khen thưởng nhiều sinh viên đỗ thủ khoa ngành, sinh viên và con viên chức giảng viên đạt thành tích cao trong học tập; tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết