05/08/2019 - 18:06

Trung ương kiểm tra công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP Cần Thơ

(CT)- Sáng 5-8, được sự ủy quyền của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26) gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18).

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định số  1151-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, nhấn mạnh: Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được ưu tiên hàng đầu, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, có hệ thống. Việc thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và 7 đơn vị được kiểm tra (Quận ủy Ninh Kiều, Quận ủy Ô Môn, Quận ủy Cái Răng, Huyện ủy Cờ Đỏ, Huyện ủy Phong Điền, Đảng ủy Công an thành phố và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố) cần cung cấp thông tin cụ thể cho Đoàn kiểm tra về kết quả quán triệt, thực hiện, những ưu điểm, cách làm hay, nhất là những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18. Trên cơ sở đó, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 2 nghị quyết quan trọng này.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tiếp thu những yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đồng thời lưu ý các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực cấp ủy 7 đơn vị chuẩn bị chu đáo báo cáo, số liệu để tiếp và làm việc với đoàn, đúng theo yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 8-8, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các đơn vị; tháng 10, Đoàn sẽ có kết luận kết quả thực hiện 2 nghị quyết này tại TP Cần Thơ để báo cáo Bộ Chính trị.

m Chiều cùng ngày, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều để kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18.

Giai đoạn 2018-2019, Quận ủy Ninh Kiều đã phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp đối với 3.251 lượt cán bộ, trong đó nữ đạt tỷ lệ 47,2%; cử 612 lượt cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt nên đến nay tỷ lệ cấp ủy quận có trình độ sau đại học đạt 35%, cấp ủy phường trình độ sau đại học đạt 15,2%. Quận đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đã thực hiện bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN quận; kế toán cơ quan UBMTTQVN quận phục vụ chung cho các đoàn thể chính trị - xã hội quận; sáp nhập 2 trường mẫu giáo, hợp nhất 6 đơn vị sự nghiệp; thực hiện thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND 2 phường; thực hiện tinh giản 142 biên chế, đạt 57,2% kế hoạch; giải quyết chế độ thôi việc cho 114 người hoạt động không chuyên trách ở phường và khu vực…

Các thành viên Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18 của quận Ninh Kiều. Đoàn sẽ tổng hợp vào báo cáo chung của thành phố để báo cáo Bộ Chính trị.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết