06/10/2011 - 21:37

Trung ương hỗ trợ cho TP Cần Thơ thêm 15 tỉ đồng để bảo vệ lúa thu đông 2011

(CT)– Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ cho biết, Trung ương vừa bổ sung cho TP Cần Thơ 15 tỉ đồng để thành phố tập trung bảo vệ lúa thu đông 2011. Như vậy, cùng với 9 tỉ đồng mà trước đó Trung ương đã cấp cho TP Cần Thơ để hỗ trợ vụ sản xuất lúa thu đông năm 2011, tính chung Trung ương đã hỗ trợ cho thành phố tổng cộng 24 tỉ đồng.

Theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, vụ thu đông 2011, nông dân trên địa bàn thành phố đã xuống giống 54.363 ha lúa, tăng hơn 20.708 ha so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 29-9-2011, đã có hơn 2.027 ha lúa tại thành phố bị thiệt hại do ngập lũ, trong đó có 1.131,2 ha ảnh hưởng năng suất 30-70% và 468 ha ảnh hưởng năng suất trên 70%. Trong khi đó, thành phố mới thu hoạch đạt hơn 80% diện tích xuống giống và diện tích lúa thu đông còn lại chưa thu hoạch trên đồng là hơn 10.700 ha. Các diện tích lúa còn lại rất cần được bảo vệ, nhất là tại huyện Vĩnh Thạnh còn hàng ngàn héc-ta lúa tại khu vực Bắc Cái Sắn còn trong giai đoạn từ trổ đến chắc xanh, dự kiến từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 mới thu hoạch dứt điểm. Tuy nhiên, hệ thống đê bao bảo vệ các diện tích này chưa đảm bảo, cần phải được gia cố bảo vệ. Huyện Vĩnh Thạnh đã sử dụng hết các nguồn kinh phí được phân bổ trong năm và đã huy động tối đa các nguồn lực từ nhân dân, Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí khẩn cấp là 860 triệu đồng để bảo vệ các diện tích lúa thu đông còn lại…

KH. T

Chia sẻ bài viết