09/05/2021 - 18:39

Trung An đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Một trong những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là “Xây dựng xã Trung An đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đạt chuẩn đô thị loại V”. Ngay trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết, mục tiêu này đã được hệ thống chính trị xã và nhân dân địa phương tích cực thực hiện với những giải pháp cụ thể.

Tuyến đường Sĩ Cuông, ấp Thạnh Lợi 1 vừa được mở rộng 4m, tráng bê tông sạch đẹp.

Tuyến đường Sĩ Cuông, ấp Thạnh Lợi 1 vừa được mở rộng 4m, tráng bê tông sạch đẹp.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Trung An đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các hội, đoàn thể tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nắm bắt các vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, đề ra giải pháp, khắc phục hiệu quả.

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kinh tế xã Trung An có bước phát triển khá. Cụ thể là toàn xã đã cải tạo được 25ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái, số hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ tăng 10% so với năm 2019. Đồng chí Trần Văn Quí, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy xã xác định tập trung vào một số nội dung cơ bản như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 85 triệu đồng. Theo anh Hồ Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhằm giúp nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, Hội tiếp tục tín chấp, bảo lãnh cho 582 hội viên vay 16,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và 8 hội viên vay 200 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để kinh doanh, sản xuất, cải tạo vườn trồng cây ăn trái. Nhiều hội viên nông dân được hỗ trợ về vốn và kỹ thuật đã xây dựng mô hình làm ăn, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như anh Nguyễn Hùng Dũng, hội viên ở ấp Thạnh Lợi 1, được vay 25 triệu đồng cải tạo 1ha vườn kém hiệu quả trồng mãng cầu xiêm. Vườn cây đang phát triển xanh tốt, dự kiến năm nay cho huê lợi gần 200 triệu đồng.

Song song đó, Đảng ủy xã chú trọng chỉ đạo huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Theo đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhằm sớm đạt chuẩn đô thị loại V, xã tranh thủ sự đầu tư của huyện xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trạm Y tế xã; trụ sở Công an xã; mở rộng Trường Tiểu học Trung An 1. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân hiến hơn 6.000m2 đất cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Sĩ Cuông, ấp Thạnh Lợi 1, dài 2.000m, rộng 4m; mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Xeo Môn - cầu Hai Lựa, ấp Thạnh Lợi 1, dài 1.200m, rộng 4m. Ông Nguyễn Văn Tiến, ấp Thạnh Lợi 1, có nhà cạnh đường Sĩ Cuông, chia sẻ: “Khi chính quyền địa phương vận động, gia đình tôi đã hiến 30m2 đất để mở rộng đường. Bây giờ, đường rộng, xe 4 bánh vào tận nhà, ai nấy đều mừng”. Hiện nay, xã đang triển khai vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước mở rộng tuyến đường Xẻo Chàm, dài 1,7km, rộng 4m; tuyến cầu Cửa Gà - Đập Đá dài hơn 2km, rộng 4m. “Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trung An đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2022 xã sẽ đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đạt chuẩn đô thị loại V” - đồng chí Nguyễn Minh Khoa thông tin.   

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Trung An tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm động lực nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, Đảng bộ xã không có đảng viên biểu hiện suy thoái, vi phạm. Bước đầu Đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên, đạt 20% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Những kết quả bước đầu trong lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ xã Trung An tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết