01/10/2011 - 09:13

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng mới

Ngày 30-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) tổ chức hội nghị Triển khai thực hiện Nghị định 70/2001/NĐ - CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng mới. Theo đó, từ ngày 1-10-2011 đến ngày 31-12-2012, các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động sẽ bắt đầu thực hiện mức lương tối thiểu (MLTT) vùng mới theo quy định của Chính phủ. Như vậy MLTT vùng đối với doanh nghiệp trong nước tăng thêm từ 500.000 đồng đến 650.000 đồng, doanh nghiệp FDI là từ 300.000 đồng đến 450.000 đồng; đây là mức tăng nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH: Với việc điều chỉnh này, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI sẽ có chung MLTT vùng, doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với doanh nghiệp FDI, trong khi năng suất lao động của doanh nghiệp trong nước luôn thấp hơn. Hiện tại, bản đồ vùng tiền lương tối thiểu đang “méo mó”, hai vùng giáp ranh có mức chênh MLTT rất lớn, về lâu dài cần phải co lại. Trước đây chưa có việc phân các MLTT vùng, cả nước chỉ có mức lương tối thiểu chung. Sau này mới tách ra thành 4 vùng lương tối thiểu, trong đó mức của vùng IV bằng mức lương tối thiểu chung. Hiện nay, mức vùng IV đã được điều chỉnh lên 1.400.000 đồng/người/tháng, trong khi công chức nhà nước đang hưởng mức 830.000 đồng/người/tháng (nhân với hệ số) là quá thấp và bất cập.

TRẦN XUÂN TÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết