08/09/2023 - 07:07

Triển khai thí điểm mô hình “Sinh hoạt Ðội số” 

(CT) - Năm học 2023-2024, Hội đồng Ðội (HÐÐ) TP Cần Thơ đề ra chỉ tiêu 100% HÐÐ cấp huyện triển khai thí điểm mô hình “Sinh hoạt Ðội số” theo hướng dẫn của HÐÐ Trung ương.

Ðội viên tham gia phần thi “Sinh hoạt sao nhi đồng” trong khuôn khổ cuộc thi “Phụ sách Sao giỏi” do HÐÐ quận Ninh Kiều tổ chức.

Theo đó, HÐÐ cấp huyện nghiêm túc triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”; chuyển đổi hình thức theo dõi, đánh giá, xếp loại việc hoàn thành chương trình “Dự bị đội viên” đối với nhi đồng; “Rèn luyện đội viên” đối với đội viên, thiếu niên qua ứng dụng (App) “Làm việc tốt”. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, hoạt động dành cho đội viên lớn; tập trung các nội dung giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội trên App “Hướng nghiệp”. Các liên đội nhân rộng mô hình “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị; đồng thời duy trì sinh hoạt liên đội, chi đội với các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ đề, chủ điểm theo chương trình năm học, trong đó tích hợp các nội dung “Sinh hoạt Ðội số” trong sinh hoạt Ðội theo hướng dẫn của HÐÐ Trung ương.

Năm học 2022-2023, các cấp HÐÐ thành phố có 27.908 nhi đồng hoàn thành chương trình “Dự bị đội viên” và 102.754 đội viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên”.

Tin, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết