15/10/2018 - 10:09

Triển khai Nghị định 132/2018/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung một số quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3431/UBND-XDĐT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1-10-2018 của Chính phủ.

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16-3-2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố nghiên cứu thực hiện theo quy định. Đồng thời, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các nội dung thuộc thẩm quyền.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết