29/01/2020 - 18:20

Trên 754 tỉ đồng đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học 

(CT)- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị nguồn lực phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT.

Một góc Trường Tiểu học Bình Thủy 2, trường đạt chuẩn quốc gia thuộc quận Bình Thủy.

Toàn ngành tiếp tục rà soát hệ thống cơ sở trường lớp theo hướng dẫn về quy chuẩn chất lượng đối với từng cấp học của Bộ GD&ĐT; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp CSVC và trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. 

Năm học 2019-2020, CSVC trường lớp các cấp học, bậc học của thành phố tương đối hoàn chỉnh, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Thành phố hiện có 324/455 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2019, tổng kinh phí ngân sách đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non, phổ thông trên 754,7 tỉ đồng.

Tin, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết