02/01/2009 - 08:27

Trên 59.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề và truyền nghề

Theo ông Nguyễn Đình Hoàng Long, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), năm 2008 cả nước đã có trên 59.000 lao động ở nông thôn được đào tạo nghề và truyền nghề nhờ các hoạt động khuyến công.

Với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia trong năm chưa đầy 46 tỉ đồng được phân bổ trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trên cả nước, ngoài đào tạo nghề và truyền nghề cho lao động, hoạt động khuyến công còn đào tạo nâng cao tay nghề cho gần 1.800 người, tăng 5,38 lần so với năm 2007, nâng cao năng lực quản lý cho 2.800 học viên; hỗ trợ xây dựng 86 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới.

Cùng với các hoạt động khuyến công quốc gia, hoạt động khuyến công ở địa phương đã đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho gần 3.000 học viên, tổ chức 10 đoàn tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc cho khoảng 135 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Các địa phương còn xây dựng website, xuất bản ấn phẩm khuyến công hoặc công thương, xây dựng các chương trình truyền thanh, truyền hình của địa phương; hỗ trợ nhiều hoạt động như xét công nhận thợ giỏi, người có công truyền nghề, nhân cấy nghề, trang bị cơ sở vật chất cho các Trung tâm khuyến công...

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết