14/01/2009 - 21:45

Thực hiện dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai tại huyện Phong Điền, ông Lê Bá Phước, Chủ tịch UBND huyện:

Trả kết quả đúng hẹn, giảm phiền hà cho người dân

 

Hôm nay, ngày 15-1-2009, UBND huyện Phong Điền tổ chức ra mắt Tổ dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai (trực thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện). Theo đó, nếu người dân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đất đai, chỉ phải bỏ ra một khoản tiền, sẽ được cán bộ thực hiện “dịch vụ trọn gói”, người dân không cần phải đến cơ quan chức năng. Xung quanh việc thực hiện dịch vụ này, ông Lê Bá Phước, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết:

- Mô hình dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai của huyện Phong Điền do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện đảm nhận thực hiện. Trước mắt, huyện sẽ thí điểm ở địa bàn hai xã là Nhơn Nghĩa và Giai Xuân. Theo đó, huyện sẽ cử hai cán bộ có trình độ chuyên môn về đất đai đến tận xã để tiếp nhận hồ sơ của người dân, sau đó đem về nộp lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ các quy định tham mưu, trình UBND huyện giải quyết. Sau khi hoàn tất, cán bộ sẽ đem kết quả về xã để giao lại cho người dân. Với mô hình này, người dân thuận lợi là chỉ phải đến UBND xã để nộp và nhận kết quả, không phải lên đến UBND quận như lâu nay, giảm chi phí, thời gian...

* Xin ông cho biết thời gian chính thức thực hiện dịch vụ này, số tiền người dân phải chi trả, thời gian chờ đợi giải quyết đối với từng loại hồ sơ đất đai khi thông qua dịch vụ hành chính công?

- Ngày 3-2-2009, dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai của huyện Phong Điền chính thức hoạt động. Phí dịch vụ người dân phải trả là 120.000 đồng/loại hồ sơ; thời gian giải quyết 15 ngày làm việc. Đây là khoản phí thực hiện dịch vụ hành chính, không bao gồm các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đất đai, như tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ, phí đo đạc, lệ phí địa chính... Tuy nhiên, các đối tượng chính sách sẽ được xem xét miễn giảm theo quy định chung về miễn giảm các loại phí, lệ phí.

* Nếu người dân không có nhu cầu “thuê” dịch vụ hành chính công, thì việc giải quyết hồ sơ đất đai có bị cản trở gì không?

- Không! Nếu không tham gia thực hiện dịch vụ này, người dân sẽ lập hồ sơ và nộp, nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của huyện như lâu nay. UBND huyện đã chỉ đạo, quán triệt bộ phận nghiệp vụ và các cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ đất đai đảm bảo không gây phiền hà đối với các trường hợp làm giấy tờ đất đai nhưng không thông qua dịch vụ hành chính công của huyện.

* Huyện Phong Điền đã đề ra biện pháp gì để ngăn chặn tiêu cực có thể phát sinh khi cán bộ đi làm dịch vụ hành chính?

- UBND huyện đã ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai. Trong quy chế, quy định rất rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, cá nhân cán bộ và người dân khi thực hiện dịch vụ này. Đồng thời, dịch vụ được thực hiện trên cơ sở ký kết hợp đồng với đầy đủ các điều khoản mà hai bên phải thi hành. Nếu cán bộ hoặc người dân vi phạm, sẽ bị xử lý theo các điều khoản chế tài quy định trong hợp đồng.

* Xin cảm ơn ông!

THANH NHỊ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết