30/01/2023 - 16:10

TP Cần Thơ triển khai thực hiện quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2022/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường THPT chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư nêu trên.

Giáo viên Trường Tương Lai hỗ trợ học sinh thao tác may. 

Thông tư số 22/2022/TT-BGDÐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-2-2023. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới đó. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2019/TT BGDÐT.

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết