09/12/2019 - 20:50

Tổng kết cụm thi đua của Mặt trận 5 thành phố trực thuộc Trung ương 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hội nghị.  Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT) - Ngày 9-12-2019, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ... 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin về những thành tựu đạt được của thành phố trong năm 2019. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự hỗ trợ, hợp tác của các địa phương trong cả nước; đặc biệt là sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu, học tập những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác Mặt trận của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của TP Cần Thơ trong thời gian qua... 

Năm 2019, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội của Mặt trận bước đầu có nhiều chuyển biến, góp phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì với nhiều hoạt động hướng về cơ sở tiếp tục đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng có tác dụng thiết thực, tạo sự gắn kết cộng đồng. Từng địa phương có nhiều sáng tạo nổi bật trong việc triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, công tác an sinh xã hội… Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được phát huy qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cùng với các chương trình giám sát, phản biện ở Trung ương, MTTQ các cấp ở 5 thành phố đã tiến hành hơn 1.200 cuộc giám sát, gần 1.000 nội dung phản biện. Nhiều kiến nghị của Mặt trận được các ngành chức năng tiếp thu, giải quyết...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2019. Đồng thời đề nghị năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam của 5 thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX cũng như Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, MTTQ Việt Nam. Trong năm 2020, Mặt trận cần phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, nhất là chú trọng hậu kiểm của hoạt động này...

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh làm Cụm Trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

THANH THY

Chia sẻ bài viết