16/07/2011 - 07:42

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp thứ sáu tổng kết công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự thảo Báo cáo của Hội đồng bầu cử Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (ĐBQH) và bầu cử đại biểu HĐND (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, do Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên trình bày đã phân tích rõ bối cảnh, đặc điểm của cuộc bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử, kết quả bầu cử. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri đi bầu đạt tỷ lệ rất cao (99,51%), khẳng định ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và lòng yêu nước của nhân dân, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước. Sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các bước triển khai công tác bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ.

Công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra. Cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không có các tình huống bất thường xảy ra. Cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu đủ 500 ĐBQH theo quy định của pháp luật, không có trường hợp phải bầu lại, bầu thêm ĐBQH. Số lượng ĐBHĐND các cấp bầu gần đủ so với số lượng đại biểu đã được phê chuẩn. Trình độ ĐBQH và ĐBHĐND các cấp được nâng lên so với các nhiệm kỳ trước, là điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Thành phần, cơ cấu đại biểu cơ bản phù hợp với dự kiến, phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ đại biểu tự ứng cử, tái cử ĐBQH cao hơn nhiệm kỳ trước. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục, xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới. Kết quả đạt được khẳng định chủ trương tổ chức đồng thời bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp trong cùng một ngày là đúng đắn, phù hợp với điều kiện hiện nay.

Phát biểu kết luận Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đánh giá báo cáo tổng kết được chuẩn bị tốt, bám sát tình hình thực tế. Báo cáo đã có sự phân tích, đánh giá, nhận định có tính tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và nêu lên những kiến nghị cụ thể.

Đề cập về những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, báo cáo đã chỉ rõ những hạn chế của cuộc bầu cử như một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương chậm được ban hành hay chưa chú trọng đúng mức tới công tác tập huấn bầu cử...Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng báo cáo cần đánh giá đúng mức về vai trò chủ động, sáng tạo của địa phương trong cuộc bầu cử; nhấn mạnh tới sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức cuộc bầu cử. Đồng chí khẳng định đây là chủ trương đúng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hợp lòng dân và sẽ tiếp tục được triển khai thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐBC, báo cáo sẽ được hoàn tất để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ nhất sắp tới.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết