06/04/2012 - 21:53

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(TTXVN)- Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2012), chiều 6-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi và chúc các thành viên gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Sáng cùng ngày 6-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam”, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2012), 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các tham luận tại buổi tọa đàm một lần nữa khẳng định: Công lao, cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt những sáng tạo của đồng chí về lý luận và đường lối cách mạng trong đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã nâng trình độ tư duy lý luận của Đảng ta, dân tộc ta lên một tầm cao mới, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Những cống hiến đó đã đưa đồng chí Lê Duẩn lên tầm vóc một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, một nhà lý luận sáng tạo của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam”.

Chia sẻ bài viết