02/08/2018 - 04:37

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng

Ngày 1- 8, kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội XII của Đảng đến nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hơn hai năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hệ thống tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo… Toàn ngành chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại…

Tổng Bí thư nêu cao vai trò, vị trí quan trọng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Cán bộ, đảng viên có kiên cường thì dân mới theo, mới tin. Đồng thời, phải làm tốt công tác thông tin, xây dựng sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong dân. Đây là trách nhiệm rất lớn của công tác tư tưởng. Phải nắm được tư tưởng, tâm trạng, tình cảm của quần chúng nhân dân để kịp thời giải thích. Đặc biệt, phải hiểu, phải chia sẻ, đưa được tư tưởng vào trong dân một cách nhuần nhuyễn, để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Tổng Bí thư nhắc nhở, phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực xấu, thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng ta.

Để làm được những việc nêu trên, Tổng Bí thư chỉ rõ: Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay; tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được,… Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành Tuyên giáo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. Ảnh: N.QUYÊN
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. Ảnh: N.QUYÊN

* Ngày 1-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2018).

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đọc diễn văn ôn lại truyền thống của ngành trong 88 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo của Cần Thơ luôn đi đầu cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nên những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về những chặng đường đã qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thành phố tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn; rèn luyện, trau dồi nâng cao bản lĩnh chính trị, thật sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng,...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong thành phố tự rèn để có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực, sáng tạo, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp đấu tranh hiệu quả trên mặt trận tư tưởng. Cán bộ tuyên giáo các cấp cần nắm chắc tình hình, tư tưởng trong nhân dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...

* Dịp này, 21 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

NGUYỄN SỰ - THANH THY

Chia sẻ bài viết