26/12/2011 - 08:21

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

(TTXVN)- Ngày 25-12-2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong- il. Vòng hoa mang dòng chữ: “Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kính viếng”.

Chia sẻ bài viết