11/11/2010 - 08:41

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII

Tổ chức tín dụng hoạt động thua lỗ không được phép chào bán chứng khoán ra công chúng

* TỪ 1-5-2011: Mức lương tối thiểu được điều chỉnh từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng

Sáng 10-11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các đại biểu cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật cũng như những vấn đề cụ thể về thời hạn đưa chứng khoán chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường, công bố thông tin để tăng tính minh bạch, bổ sung thêm nhiệm vụ cho Ủy ban Chứng khoán...

Nhìn nhận về thị trường chứng khoán, các đại biểu Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình), Nguyễn Văn Thời (Thái Nguyên), Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Vũ Viết Ngoạn (Khánh Hòa) đều cùng chung nhận định đây là thị trường hết sức nhạy cảm, linh hoạt, rất quan trọng với nền kinh tế và liên thông với nhiều thị trường khác nên cần phải quản lý chặt chẽ, ngặt nghèo. Thời gian qua, những quy định về điều kiện cấp phép thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ quá dễ dàng dẫn đến số lượng các công ty này ra đời ồ ạt, lên tới 105 công ty, trong đó có không ít các công ty quy mô nhỏ, năng lực quản lý yếu kém, gặp nhiều khó khăn khi thị trường có biến động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Do vậy, theo các đại biểu, cần sửa đổi, bổ sung Luật theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước để hạn chế tình trạng lũng đoạn thị trường, tăng tính minh bạch nhằm lành mạnh hóa hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán...

Đại biểu Trần Du Lịch (thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng thị trường chứng khoán là một trong ba bộ phận cấu thành thị trường tài chính, cùng với thị trường tiền tệ và thị trường bảo hiểm. Cơn sốt chứng khoán “điên đảo” từ giữa năm 2006, đầu năm 2007 đẩy chỉ số Vn Index lên đến trên 1.000 điểm, đến nay hệ quả vẫn chưa hết, nếu tiếp tục để xảy ra sự cố sẽ gây mất niềm tin cho nhà đầu tư. Vì vậy, cần phải quy định chặt chẽ hơn hoạt động chào bán riêng lẻ, cần bảo vệ cả những cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, hiện luật pháp Việt Nam chưa có chế định thế nào là quỹ đầu tư bất động sản. Luật cần định nghĩa quỹ đầu tư bất động sản là gì, những nguyên tắc tổ chức và giao Chính phủ ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của quỹ để hướng các nhà đầu tư riêng lẻ thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp và lúc đó ta khai thông bằng định chế giữa thị trường vốn và thị trường bất động sản. Như vậy, bằng một công cụ, chúng ta làm cho ổn định, lành mạnh cả hai thị trường - ông Trần Du Lịch nói.

Về tình trạng có quá nhiều công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ra đời trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển lành mạnh của thị trường, các đại biểu đề nghị điều chỉnh, bổ sung điều kiện cấp phép thành lập công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường. Đại biểu Nguyễn Văn Thời (Thái Nguyên) đề cập Luật cần sửa điều 59 theo hướng quy định rõ điều kiện hoạt động của công ty chứng khoán, thủ tục thành lập công ty cũng như vấn đề vốn, hoạt động giải thể, phá sản của công ty này.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nhìn nhận chứng khoán là một hình thức huy động vốn trong dân, mua chứng khoán cũng là một hình thức đầu tư nhưng rủi ro rất nhiều và theo nguyên tắc của thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro của mình. Như vậy, muốn đảm bảo an toàn cho thị trường, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư, phải có những công ty chứng khoán mạnh và thường xuyên kiểm tra nguồn vốn của họ.

Liên quan đến tình trạng lũng đoạn thị trường, nội gián, làm giá của một số nhà đầu tư, các đại biểu cho rằng nên trao quyền mạnh cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban này phải có quyền tương đối độc lập và thẩm quyền tìm chứng cứ có quyền và trách nhiệm nếu như tình trạng làm giá, động cơ lũng đoạn thị trường xảy ra. Hiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính nên không tránh khỏi bị hạn chế về thẩm quyền, không thể xử lý nhanh nhạy những tình huống phát sinh trên thị trường chứng khoán - là một thị trường có tính phức tạp và luôn có những diễn biến, thay đổi rất nhanh và chịu tác động của nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Nói như đại biểu Nguyễn Minh Thuyết thì Bộ Tài chính định chế rồi lại ban hành trái phiếu, tham gia vào “sân chơi” chứng khoán, “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, trong khi Bộ là cấp trên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do vậy, việc Ủy ban này điều chỉnh hành vi của Bộ là rất khó.

Để tăng tính minh bạch của thị trường, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, tạo điều kiện tăng cường giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đại biểu thống nhất với quy định Trung tâm lưu ký chứng khoán, công ty đại chúng có quy mô lớn cũng phải công bố thông tin như công ty niêm yết. Đại biểu Cao Sỹ Kiêm cho rằng việc làm này vừa hợp hiến, hợp pháp, vừa phù hợp với thị trường quốc tế, góp phần thu hẹp thị trường tự do, thị trường ngầm, tạo điều kiện minh bạch, công khai cho thị trường chứng khoán.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 595.000 tỉ đồng, tương đương 26,2% tổng sản phẩm trong nước. Tính cả 10.000 tỉ đồng thu chuyển nguồn năm 2010 sang năm 2011, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 605.000 tỉ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước là 725.600 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 120.600 tỉ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước.

Từ ngày 1-5-2011, điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công bằng tốc độ tăng lương tối thiểu; thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10%; phụ cấp thâm niên ngành giáo dục.

Năm 2011 sẽ có 45.000 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ được phát hành để đầu tư các dự án công trình trong danh mục do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, chiều 10-11, QH làm việc tại hội trường; nghe các Dự án luật: Luật tố cáo, Luật kiểm toán độc lập và Luật Lưu trữ.

THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết