24/09/2010 - 08:49

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố với tinh thần "đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển bền vững"

 

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “ đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII đã quyết nghị, đề ra phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố Cần Thơ trong 5 năm tới; đồng thời bầu chọn ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm những đồng chí tâm huyết với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố. Ngay sau khi đại hội vừa bế mạc, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã dành cho Báo Cần Thơ cuộc phỏng vấn dưới đây.

* Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, với tâm huyết và trách nhiệm của người đứng đầu đảng bộ thành phố, ngay sau đại hội, đồng chí sẽ bắt tay thực hiện ngay những việc gì?

- Việc đầu tiên mà tôi cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sẽ làm ngay sau đại hội là tiếp tục xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cán bộ ở đây bao gồm cả cán bộ tạo nguồn, cán bộ đương chức, cũng như việc xem xét, bố trí phân công cán bộ đúng ngành nghề, lĩnh vực đào tạo nhằm phát huy đúng mức năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ. Những đồng chí đã được đào tạo rồi cũng cần có kinh nghiệm thực tiễn, phải được trui rèn qua công việc, để từ đó có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, sự năng động để có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng hơn. Sắp tới, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP CầnThơ nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội. Ảnh: X. ĐÀO 

- Việc quan trọng không kém cần thực hiện ngay là tập trung lãnh đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Trong đó, chú trọng tính toán xây dựng cơ sở hạ tầng cho giai đoạn 2010 - 2015, để phục vụ mục tiêu CNH-HĐH thành phố. Trong đó, tập trung hoàn chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính, mạng lưới đô thị và cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Đây là một trong những vấn đề trọng yếu và cũng là một thách thức trong phát triển đô thị hiện nay. Bởi nếu chúng ta làm không kỹ lưỡng, thì sau này chúng ta không thể khắc phục, xử lý hậu quả được và dẫn đến phát triển không bền vững. Bên cạnh từng bước hoàn thiện hệ thống trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch..., thì đối với những lĩnh vực dịch vụ mà Cần Thơ có ưu thế là trung tâm của khu vực như: tiền tệ, tài chính, giao thông, vận tải, hàng không, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe... cũng cần phải tập trung làm sớm, làm trước. Muốn làm được những điều đó, đòi hỏi thành phố cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế hiện nay, thành phố mới chỉ có 42% lực lượng lao động đã qua đào tạo. Chúng ta phải phấn đấu từ nay tới năm 2015 có 65% lực lượng lao động qua đào tạo. Do vậy, vấn đề tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được Thành ủy xác định là một khâu đột phá. Trong đó, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo lực lượng công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật... nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực không chỉ cho Cần Thơ mà còn cho khu vực và cả nước.

Vấn đề kế tiếp là phải tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực của thành phố để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của thành phố, trong đó có việc tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư cho phát triển. So với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội thì chúng ta xuất phát ở một điểm rất khiêm tốn, do đó bên cạnh huy động các nguồn vốn trong các thành phần kinh tế, vốn trong ngân sách nhà nước, vốn trong các chương trình mục tiêu, thì còn nguồn vốn từ nội lực của thành phố là khai thác quỹ đất. Trước mắt, cần có cơ chế, chính sách để lập quỹ đất và khai thác quỹ đất, từ đó thành phố có thêm vốn thực hiện mục tiêu kể trên. Đại hội cũng vừa biểu quyết thông qua chỉ tiêu tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 từ 200.000 tỉ đến 220.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư huy động từ nội bộ nền kinh tế khoảng 140.000 - 150.000 tỉ đồng. Vấn đề quan trọng mà Thành ủy luôn quan tâm là phải tính toán làm thế nào để phát huy hiệu quả của đồng vốn đó.

Theo tôi, vấn đề quan trọng hơn hết vẫn là việc làm thế nào phát huy cho được những bài học kinh nghiệm của đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua về đoàn kết thống nhất nội bộ; đoàn kết thống nhất từ các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đoàn kết quân và dân, đoàn kết giữa đảng bộ và nhân dân... để từ đó chúng ta tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đoàn kết phải đi đôi với phát huy dân chủ. Ai cũng có thể tham gia bàn bạc, thực hiện công việc của thành phố, trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm nhưng đồng thời cũng phải trên cơ sở giữ gìn kỷ luật kỷ cương. Cùng với chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, đảng viên phải thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng, để từ đó xây dựng đảng bộ trở thành hạt nhân chính trị lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của thành phố. Những vấn đề nêu trên sẽ được Thành ủy bàn bạc, bổ sung vào những chương trình, kế hoạch công tác, các giải pháp của Thành ủy năm 2011 và những năm tiếp theo...

* Thưa đồng chí, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện ở các cấp ra sao?

- Thành ủy xác định việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội là khâu quan trọng, quyết định. Ngay sau đại hội, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để có sự nhận thức thông suốt từ thành phố đến cơ sở. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, bảo đảm đưa Nghị quyết sớm trở thành hiện thực trong cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện cần phải xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm cần dồn sức thực hiện; có bước đi phù hợp, gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ, lâu dài... Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ sớm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, trong đó một số đồng chí “sẽ đứng mũi chịu sào”, chịu trách nhiệm ở những lĩnh vực xung yếu, những khâu đột phá của thành phố. Cùng với việc lãnh đạo HĐND, UBND thành phố xây dựng các chương trình, đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết, Thành ủy sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch chuyên ngành, bám sát các lĩnh vực Nghị quyết đã đề cập để phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, gắn với 10 chương trình và 4 đề án thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị...

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tặng hoa, tuyên dương các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Ảnh: K. XUÂN 

Tôi luôn tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm đối với thành phố, với đất nước, các cấp ủy Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, sẽ chung sức chung lòng cùng với Thành ủy lãnh đạo đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi 21 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

* Xin cảm ơn đồng chí!

KIM CHINH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết