26/08/2023 - 18:40

Tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Qua đó, góp phần định hướng, hỗ trợ ÐVTN nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

ĐVTN viếng và "Thắp nến tri ân" các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ðoàn bộ TP Cần Thơ có 22 đơn vị trực thuộc, với 241 đoàn cơ sở, 132 chi đoàn cơ sở, với gần 115.000 đoàn viên và 300.030 thanh niên (chiếm 24,13% dân số và 33,74% tổng số lao động của thành phố). Các cấp bộ Ðoàn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ÐVTN thông qua các kênh mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Thành đoàn; thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của thành phố đến ÐVTN bằng nhiều hình thức. Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn định hướng các đơn vị tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðiển hình như cuộc thi "Bí thư Ðoàn cơ sở giỏi" toàn quốc lần thứ nhất năm 2023, do Trung ương Ðoàn phát động từ ngày 7-8 đến tháng 10-2023, BTV Thành đoàn chỉ đạo 100% bí thư đoàn cơ sở tham gia cuộc thi. Cuộc thi tập trung kiểm tra kiến thức của cán bộ Ðoàn về chủ trương của Ðảng, Nhà nước về thanh thiếu nhi; Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Ðoàn - Hội; kiến thức chính trị - kinh tế - xã hội… Qua đó, giúp cán bộ Ðoàn cập nhật kiến thức nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ÐVTN.

BTV Thành đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Ðoàn tổ chức nhiều cuộc thi (trực tiếp và trực tuyến), như: Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng; lịch sử truyền thống địa phương; kiến thức về biển đảo Việt Nam… thu hút hàng chục ngàn lượt sinh viên tham gia. Tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt, với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Ðội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp bộ Ðoàn củng cố, kiện toàn, đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thành lập 2.064 đội, nhóm báo cáo viên, đội tuyên truyền viên, với 10.475 thành viên; 100% trường THPT đều thành lập các câu lạc bộ pháp luật, báo cáo viên.

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch được Ðoàn trường đẩy mạnh. Bên cạnh tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, Ðoàn cấp trên, các cơ sở Ðoàn tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa thông qua hội diễn văn nghệ truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử nhằm củng cố niềm tin của ÐVTN đối với Ðảng...

Tại Trường Ðại học Tây Ðô, các cấp bộ Ðoàn tạo điều kiện để đoàn viên, sinh viên rèn luyện trong môi trường thực tiễn, nhất là phong trào tình nguyện. Qua đó, giúp mỗi bạn trẻ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, năng động đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Tiêu biểu như phong trào tình nguyện, từ năm 2018 đến nay, Ðoàn trường đã tổ chức hơn 600 hoạt động, thu hút hơn 14.000 lượt ÐVTN tham gia tại các tỉnh, thành khu vực ÐBSCL. Các hoạt động tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật và chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo.

Kinh nghiệm cho thấy vai trò của tổ chức cơ sở Ðoàn rất quan trọng bởi thông qua tuyên truyền, giáo dục, Ðoàn rèn luyện ÐVTN bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tự giác trong các phong trào thi đua yêu nước, từ đó làm công tác tập hợp và vận động thanh niên chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ Ðoàn, Hội cần phát huy hơn nữa vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và sinh hoạt để ÐVTN noi theo, đồng thời tích cực học tập lý luận chính trị nhằm trang bị kiến thức để đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, BTV Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Ðoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, phong trào nhằm tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh, giáo dục ý thức công dân, ý thực giữ gìn và phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Ðoàn các cấp có năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng, góp phần làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết ÐVTN tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình mẫu thế hệ trẻ sống có lý tưởng, hoài bão, khát khao cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chia sẻ bài viết