03/12/2020 - 05:03

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 trước khi phát hành

(TTXVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Theo văn bản này, để bảo đảm chất lượng SGK biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời, giúp giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu SGK, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6 theo 3 đợt.

Đợt 1, Sở GD&ĐT tổ chức cho giáo viên có kinh nghiệm góp ý. Ở đợt này, mỗi Sở GD&ĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website, góp ý các bản mẫu SGK. Sau đó, tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu SGK, gửi bản mềm về Bộ GD&ĐT trước ngày 10-12-2020.

Đợt 2, Sở GD&ĐT tổ chức cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 góp ý. Theo đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu SGK vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị đề xuất lựa chọn SGK, bắt đầu từ ngày 25-12-2020.

Đợt 3, Sở GD&ĐT thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu SGK (định dạng PDF) đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT triển khai thực hiện kịp thời và trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các đơn vị liên hệ kịp thời với Bộ GD&ĐT để phối hợp giải quyết.

VIỆT HÀ

Chia sẻ bài viết