07/10/2020 - 20:26

Tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác 

(CT) - Ðể thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố, quý III-2020, Liên minh HTX TP Cần Thơ tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các HTX nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Liên minh HTX TP Cần Thơ tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản… cho các HTX trong và ngoài thành phố.

Liên minh HTX thành phố đã phối hợp với phòng chuyên môn ở các quận, huyện hỗ trợ và hướng dẫn cho 24 HTX củng cố, tổ chức hoạt động đúng theo quy định Luật HTX 2012. Ðồng thời, vận động thành lập mới 6 HTX, trong đó, có 3 HTX nông nghiệp và 3 HTX vận tải. Hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình HTX sản xuất nông nghiệp gắn với sản phẩm chủ lực, phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ HTX tham gia Ðề án “Mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng các mô hình HTX tiêu biểu trong các ngành, nhất là ở các lĩnh vực có thế mạnh của thành phố, như: lúa gạo, trái cây và thủy sản.

Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác, theo các chuyên đề: “Cách thức, phương pháp xây dựng và ký kết hợp đồng kinh tế HTX”; “Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm”… Song song đó, hỗ trợ cho các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố tham gia “Hội chợ sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, HTX (Coop Expo 2020)” do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ vào trung tuần tháng 10-2020, nhằm tạo điều kiện cho các HTX xúc tiến thị trường, mở rộng các kênh tiêu thụ hàng hóa, nông sản; đồng thời, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: MỸ HOA

 

Chia sẻ bài viết