10/12/2022 - 00:51

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện 

(CT) - Chiều 9-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Ðiền tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8). Ðồng chí Ðào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Huyện ủy Phong Điền trao Giấy khen cho các tập thể.

10 năm qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ðến nay, đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện từng bước được nâng cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc. LLVT huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm xây dựng bộ máy vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức, biên chế của các đơn vị LLVT cơ bản đúng, đủ theo quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết