06/10/2021 - 20:16

Hội LHPN huyện Cờ Đỏ

Tiếp tục nâng chất các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế vườn gắn với bảo vệ môi trường 

(CT) - Ngày 6-10, Ðại hội Ðại biểu Phụ nữ huyện Cờ Ðỏ nhiệm kỳ 2021-2026 (tổ chức bằng hình thức trực tuyến) đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: CTV

Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ có nhiều khởi sắc; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản thực hiện đạt và vượt. Nổi bật là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo. Các cấp Hội phối hợp ngành chức năng rà soát, nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ. Ðồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, thu hút hội viên tham gia, như mô hình dệt chiếu, may gia công, đan lục bình, làng nghề cơm rượu, sản xuất dưa muối chua… Kết quả, trong nhiệm kỳ, đã giúp 125 hộ thoát nghèo, trong đó có 120 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Ðại hội thống nhất 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2026: ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội và chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua; tiếp tục nâng chất các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế vườn gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ðồng thời, đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: trong nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội có ít nhất từ 1 đến 2 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức kỹ năng; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội giúp 90% hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện, được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ trợ giúp xã hội; 98% hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, 100% chi hội trưởng tham gia bảo hiểm xã hội.

Ðại hội bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, với 19 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thúy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện.

ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết