30/03/2023 - 05:08

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

(CT) - Ngày 29-3, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-12-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã có nhiều biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo từ chủ trương biện pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung GDCT tại đơn vị, nhất là GDCT cho các lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Ban CHQS quận đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống, giáo dục phổ biến pháp luật; GDCT với quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ; gắn GDCT với thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của lực lượng vũ trang (LLVT) quận. Đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT quận luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định đơn vị; nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS quận xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; phát huy vai trò cơ quan chính trị, chính trị viên và chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của các chỉ thị, đề án; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban CHQS quận nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra đánh giá kết quả công tác GDCT trong LLVT quận.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết