27/01/2016 - 13:59

Nhịp cầu dân cử

Tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh

Trước kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố thông tin cho người dân biết tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại huyện. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Dự án được UBND TP Cần Thơ thống nhất chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thương mại Cơ Hội Mới đầu tư tại Công văn số 1394/UBND-QH ngày 30-3-2007.

- Thủ tục đầu tư:

Chủ trương đầu tư số 1394/UBND-QH ngày 30-3-2007 với diện tích khoảng 31,53 ha, tổng mức đầu tư: 120,0 tỉ đồng. Quyết định quy hoạch đất số 1701/QĐ-UBND ngày 26-7-2007; Quyết định điều chỉnh diện tích đất quy hoạch số 2497/QĐ-UBND ngày 9-10-2012; Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại số 2158/QĐ-UBND ngày 19-7-2013. Quyết định giao đất (đợt 2) số 1144/QĐ-UBND ngày 14-4-2015.

- Tiến độ thực hiện dự án:

Từ khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án đã triển khai thực hiện khu 5,6 ha đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng, khu 19 ha đã bồi thường 11,2 ha và hoàn thành cơ sở hạ tầng khu C6, C7 (9.400m²), khu C8 đang triển khai thực hiện. Phần diện tích còn lại, chủ đầu tư dự án tự thỏa thuận bồi thường và tái định cư.

Trong năm 2015, quy mô diện tích dự án khu thương mại và dân cư thương mại Vĩnh Thạnh còn khoảng 24,68 ha do đã giao cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam 1,8 ha để đầu tư Nhà máy may Vinatex Cần Thơ.

Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt. Hiện nay, đã lập hồ sơ dự toán đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật khu đất xưởng may gửi Sở Tài chính để tính toán khấu trừ vào số tiền mà Công ty nợ còn ngân sách thành phố 14,157 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết