09/01/2019 - 06:15

Tiến độ thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thông tin kết quả thực hiện các dự án khu dân cư do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Khu dân cư Lô số 6: Đã giải phóng mặt bằng với diện tích 49,01ha/75ha. Dự án được khởi công vào tháng 12 năm 2007 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm 2019. Hiện nay, Công ty đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, cấp nước… đạt trên 50%. Công ty cam kết sẽ tiếp tục thỏa thuận giải phóng mặt bằng còn lại của giai đoạn 2 với diện tích khoảng 15ha.

- Khu dân cư Lô số 5C: Đã giải phóng mặt bằng với diện tích 28,06ha/36,57ha. Dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2015 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm 2019. Hiện nay, Công ty đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, cấp nước… đạt  trên 40%. Công ty cam kết sẽ tiếp tục thỏa thuận giải phóng mặt bằng còn lại của dự án với diện tích khoảng 8ha; khởi công xây dựng nhà ở xã hội vào quý I năm 2019. 

- Khu đô thị mới Lô số 5B: Đã giải phóng mặt bằng với diện tích 0,82 ha/11,8 ha. Dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2016 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm 2020. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng.

Chia sẻ bài viết