31/10/2020 - 07:25

Tiến độ dự án khu đô thị mới (khu 9)

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới (khu 9), do Liên danh Công ty TNHH GD Land, Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9), do liên danh Công ty TNHH GD Land, Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư. Dự án được UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư ngày 30-1-2019 tại Quyết định số 262/QĐ-UBND, với tổng diện tích khoảng 30ha. Thời gian thực hiện từ quý I-2019 đến quý I-2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành và địa phương rà soát tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, tình hình thực hiện dự án như sau: (1) đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (2) đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; (3) đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định là 9,3 tỉ đồng. Ngày 20-5-2020, Công ty đã có bản cam kết tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương của UBND thành phố đã phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố sẽ phối hợp cùng các sở, ngành tích cực hỗ trợ chủ đầu tư tiếp tục triển khai nhanh các thủ tục còn lại của dự án. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Chia sẻ bài viết