12/01/2020 - 18:27

Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng cơ sở 

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ, đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và mọi mặt công tác tổ chức để tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Quận ủy Cái Răng đã tổ chức hội nghị triển khai và ban hành một số công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành ĐH chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và ĐH đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, tất cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức ĐH thành công tốt đẹp; việc chuẩn bị về văn kiện và nhân sự ĐH Đảng cấp cơ sở đạt kết quả tích cực. BTV Quận ủy đã chọn Chi bộ Phòng Kinh tế quận và Đảng bộ phường Ba Láng tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm toàn quận.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng quận Cái Răng chỉ đạo huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo. Trong ảnh: Hộ nghèo ở phường Tân Phú được xây tặng nhà Đại đoàn kết.

Theo đồng chí Trần Văn Thậm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế quận, nhằm chuẩn bị, tổ chức chu đáo ĐH chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, ban chi ủy đã tiến hành xây dựng văn kiện ĐH trình Tiểu ban Văn kiện quận thẩm định. Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐH chi bộ đề ra. Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được chú trọng nên ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên, không có trường hợp vi phạm bị thi hành kỷ luật. Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND quận điều hành đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và ứng dụng khoa học - công nghệ… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ quận đề ra hằng năm và cả nhiệm kỳ. Chi bộ đã xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới là 6 đảng viên tiêu biểu, trình BTV Quận ủy phê duyệt.

Ở Đảng bộ phường Ba Láng, việc chuẩn bị ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị khá chu đáo. Trong đó, báo cáo chính trị và kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ đã đánh giá đúng tình hình, những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đến nay, tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tổng sản lượng lương thực đạt 117% kế hoạch, sản lượng thủy sản đạt 121% kế hoạch, thu ngân sách đạt 144% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,14% dân số, giảm nghèo đạt 133,7% kế hoạch, phát triển đảng viên đạt 104% kế hoạch… Đến nay, văn kiện ĐH Đảng bộ phường đã trình Quận ủy thẩm định, phê duyệt.

Đồng chí Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: Đảng ủy phường đã rà soát, bổ sung (lần 4) quy hoạch BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả 32 đồng chí BCH đương nhiệm và quy hoạch mới đều bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH. Hiện nay, Đảng ủy đang xây dựng Đề án nhân sự, lựa chọn 17 đồng chí tiêu biểu nhất, trình BTV Quận ủy phê duyệt để ĐH Đảng bộ phường bầu 15 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Ngoài các tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức ĐH điểm, tất cả 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy Cái Răng đều chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành ĐH theo kế hoạch. Hầu hết, các cấp ủy cơ sở đã xây dựng xong văn kiện ĐH trình BTV Quận ủy thẩm định, phê duyệt. Văn kiện ĐH được các cấp ủy cơ sở xây dựng sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đổi mới cách đề ra nghị quyết theo hướng mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nghị quyết nhiệm kỳ mới xác định được nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng tổ chức đảng, đoàn, hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; đề ra các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự… Các cấp ủy cơ sở cũng đã rà soát, bổ sung (lần 4) quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ mới bao gồm 373 đồng chí. Trên cơ sở đó sẽ lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín để xây dựng Đề án nhân sự trình BTV Quận ủy phê duyệt.

Đồng chí Đặng Văn Đúng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng, cho biết: Theo kế hoạch, BTV Quận ủy chỉ đạo Chi bộ phòng Kinh tế quận và Đảng bộ phường Ba Láng tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm. Từ tháng 4-2020 đến trước ngày 15-6-2020 sẽ hoàn thành ĐH Đảng cấp cơ sở. Tháng 7-2020 sẽ tổ chức ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết