21/07/2015 - 21:29

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI

(CT)- Chiều 21-7-2015, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy đã làm việc với BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố về công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo của BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, đến nay BTV Đảng ủy Khối đã chuẩn bị xong văn kiện, nhân sự giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới. Đảng ủy đã phát hành thư triệu tập đại biểu dự ĐH; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu ĐH; dự kiến danh sách chia tổ thảo luận trong ĐH; phân công lực lượng phục vụ trong suốt quá trình diễn ra ĐH; chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ ĐH…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị ĐH của BTV Đảng ủy Khối. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo: BTV Đảng ủy Khối cần tiếp tục rà soát kiểm tra và chỉnh sửa chu đáo các nội dung, chương trình và văn kiện của ĐH; phối hợp với Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ĐH Đảng bộ Khối. Các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy cần tích cực hỗ trợ giúp BTV Đảng ủy Khối tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, ĐH đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ sẽ diễn ra từ ngày 3-5/8/2015.

AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết