11/01/2018 - 08:48

Thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền 2018

(CT)- Ngày 10-1-2018, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đại diện các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN… Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề nhiệm vụ năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Thủ tướng nhấn mạnh công tác dân vận là nhiệm vụ chung, nhưng trước hết các cơ quan Nhà nước, các cán bộ, công chức phải cùng các cán bộ dân vận gần dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, xa dân... Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Mỗi cán bộ, công chức là tấm gương để nhân dân noi theo, nói đi đôi với làm để tạo sự tin tưởng cho nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016 - 2021. Các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó việc quan trọng là lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp... Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức; xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thật sự gần dân, của dân, do dân, vì dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác dân vận phải hướng đến tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

THANH THY

Chia sẻ bài viết