02/01/2015 - 09:10

Thực hiện tốt chính sách người có công

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2014) của HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố chất vấn các vấn đề liên quan đến công tác thực hiện chính sách người có công. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

- Về công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ tồn đọng: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu UBND thành phố thành lập Ban rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn TP Cần Thơ; đồng thời, đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát. Qua 4 tháng tiến hành rà soát chính sách ưu đãi người có công của các Ban rà soát ở tại các xã, phường, thị trấn của các quận, huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết số liệu rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố để đánh giá rút kinh nghiệm và có phương hướng, giải pháp đối với các đối tượng chưa làm hồ sơ để được hưởng chế độ. Hiện nay, Ban rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thành phố đang lập kế hoạch, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng với UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn để tiến hành xác minh, hỗ trợ các đối tượng chưa được công nhận hoàn thành hồ sơ, thủ tục để được xác nhận là người có công và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi theo quy định.

- Về việc thực hiện các chính sách, pháp luật về người có công đã được ban hành: Sở thường xuyên chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra việc thực hiện chính sách, đảm bảo trợ cấp kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra tiêu cực và đạt được một số kết quả chủ yếu như:

+ Tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết 3.119 hồ sơ chế độ chính sách. Thực hiện đăng ký cấp thẻ Bảo hiểm y tế đến đối tượng chính sách đạt 10.385 thẻ. Cấp 9 sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo (nâng tổng số 1.339 sổ)

+ Phối hợp các sở, ngành, quận, huyện tổ chức lễ phong tặng và truy tặng đợt 1 cho 298 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó phong tặng là 61 mẹ và truy tặng là 237 mẹ). Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xét công nhận 116 hồ sơ (8 hồ sơ phong tặng; 108 hồ sơ truy tặng) đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 2 năm 2014.

+ Thực hiện phong trào chăm sóc người có công với cách mạng, đã vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa xây dựng mới 40 căn nhà với tổng số tiền là 2.160 triệu đồng cho các đối tượng là người có công với cách mạng từ kinh phí của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các quận huyện đã xây dựng đợt 1 là 456 căn nhà tình nghĩa trong đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Chia sẻ bài viết