28/07/2020 - 23:42

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ:

Thực hiện toàn diện các mặt công tác, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Cần Thơ vì nước quên thân, vì dân phục vụ 

Sáng 29-7-2020, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Công an thành phố (CATP) Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. ĐH tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Cần Thơ, cho biết:

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ CATP Cần Thơ bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, CATP đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết ĐH CATP lần thứ XIII. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII. Đảng bộ CATP Cần Thơ là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đảng bộ CATP tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện 3 khâu đột phá đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, được Bộ Công an đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, giữ vững đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Lực lượng CATP tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp; kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án năm sau cao hơn năm trước...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm. Ảnh: Công an thành phố cung cấp

* Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đạt những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy CATP Cần Thơ tiếp tục được xây dựng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Đảng ủy Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng được kiện toàn theo đúng quy định, phù hợp tính chất, đặc điểm công tác. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về  nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có nhiều đổi mới.

Đảng bộ CATP Cần Thơ gương mẫu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, được nhân dân đánh giá cao.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ CATP có hơn 11.300 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới; 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Quân công Hạng 3; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 49 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; 55 lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương; 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 193 tập thể và 643 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho 1.254 tập thể, cá nhân; 11.000 tập thể, cá nhân được Giám đốc CATP Cần Thơ tặng Giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2015-2019, CATP Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng 5 Cờ thi đua.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy CATP Cần Thơ đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác xây dựng lực lượng. Hoàn thành việc giải thể, sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Cần Thơ vào CATP Cần Thơ; hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới và đi vào hoạt động ổn định. Điều động, bố trí lại hàng ngàn cán bộ, tinh giảm được 21 phòng, 142 đội. Bố trí đủ 340 cảnh sát khu vực trên 308 khu vực; 24 phường trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự có bố trí 28 cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm; 22 phường có bố trí 23 cán bộ làm công tác trật tự; tất cả 41 xã, thị trấn được bố trí Công an chính quy.

* Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ CATP có những bài học kinh nghiệm nào trong công tác xây dựng Đảng, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm lớn. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phải tranh thủ sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Cấp ủy, người đứng đầu phải nắm chặt tình hình, sát cơ sở, công việc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, định hướng tư tưởng, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải kịp thời nắm bắt và dự báo được tình hình, giải quyết nhanh gọn, không để kéo dài những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Chủ động phòng, chống, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể và trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu; năng động, sáng tạo, đổi mới, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế  địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có trí tuệ, năng lực và có uy tín; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an đối với công tác vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

* Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy CATP Cần Thơ đề ra mục tiêu trọng tâm phải thực hiện là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xác định 4 nhiệm vụ và giải pháp; trong đó, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng.

ĐH Đại biểu Đảng bộ CATP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên CATP Cần Thơ phát huy truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ CATP Cần Thơ lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết ĐH Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương.

* Cảm ơn Thiếu tướng. Chúc ĐH thành công tốt đẹp!

ÁNH HỒNG - KIỀU CHINH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết