20/05/2020 - 07:29

Thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng 

Hôm nay, ngày 20-5, Đảng bộ xã Thạnh Lộc tiến hành Đại hội (ĐH) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh chọn thực hiện thí điểm ĐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Trong 5 năm qua, xã đã thực hiện thắng lợi tất cả 13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh...

Cây cầu Gia Hân do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thạnh Lộc vận động xã hội hóa 300 triệu đồng xây dựng đầu năm 2020.

Theo đồng chí Đinh Đắc Chiến, Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Lộc, 5 năm qua, Đảng ủy xã tổ chức triển khai kịp thời tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tỷ lệ đảng viên (ĐV) tham gia học tập đạt trên 98%. Đảng ủy xã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ (CB), ĐV; kịp thời uốn nắn, giáo dục những trường hợp có biểu hiện chưa tốt, hạn chế. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, giáo dục quần chúng được quan tâm, kết nạp được 57 ĐV (đạt 114% kế hoạch).

Đảng ủy xã chỉ đạo CB, ĐV thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện nhật ký “Làm theo Bác” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở nhiều CB, ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm; xử lý kỷ luật 4 ĐV và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xóa tên khỏi danh sách ĐV 13 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 4 trường hợp do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí. Việc quy hoạch, đào tạo CB được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ; hầu hết CB, công chức xã đạt chuẩn theo quy định. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, đã tinh giản 15 người hoạt động không chuyên trách.

Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Thạnh Lộc chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và quan tâm hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật cho người dân. Nhờ vậy, đã xây dựng được 11 cánh đồng lớn với 1.047ha sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu (tăng 8 cánh đồng lớn, tăng 747ha so với năm 2015). Đồng thời, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 262ha rau màu (tăng 117ha so năm 2015); cải tạo 4,6ha vườn tạp trồng cây ăn trái. Người dân trong xã cũng đã thả nuôi 43ha thủy sản; xây dựng hàng chục mô hình nuôi dê, nuôi ếch, nuôi lươn, nuôi chim yến mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, giá trị sản xuất bình quân mỗi héc-ta đất của xã đạt 129 triệu đồng/năm. Toàn xã có 474 cơ sở thương mại - dịch vụ, với 1.360 lao động, tăng 64 cơ sở so với năm 2015. Tiểu thủ công nghiệp - công nghiệp mở rộng quy mô và giá trị sản xuất, với 52 cơ sở, tăng 7 cơ sở so với năm 2015.

Ở xã Thạnh Lộc, hầu hết cầu đường đều được bê tông hóa. Cùng chúng tôi đi trên cầu Đình Lái Sáu, dài 26m, rộng 4m, được xây dựng năm 2019 ở ấp Thạnh Quới 2, anh Võ Văn Đẹp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Quới 2, nói: “Tổng kinh phí đầu tư cây cầu này 650 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, số còn lại do nhân dân trong ấp đóng góp. Từ năm 2015 đến nay, người dân trong ấp đóng góp gần 1 tỉ đồng bắc 3 cây cầu bê tông, 1 cầu sắt, 3 cầu ván và nâng cấp tráng bê tông tuyến đường dài gần 500m…”. Trong 5 năm qua, nhân dân Thạnh Lộc đã hiến đất, đóng góp tiền tổng trị giá 15,57 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông 15.486m đường, bắc 28 cây cầu bê tông.

Cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Thạnh Lộc đạt 46 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,42% năm 2015 xuống còn 1,09%; xã đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới trước 2 năm so với Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Trong 5 năm tới, Đảng ủy xã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch cụ thể và sát đúng, quyết tâm đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, thúc đẩy xã phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết