22/11/2021 - 09:27

Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng đào tạo 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC) là tập thể duy nhất của TP Cần Thơ vinh dự được Bằng khen của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có mô hình văn hóa ứng xử (VHƯX) tiêu biểu 2021. CTEC đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh xây dựng phong trào này gắn với hoạt động đào tạo, hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng.

Đoàn viên, thanh niên CTEC trong đợt tập huấn cán bộ đoàn trường học năm 2021. Ảnh: CTV

Đoàn viên, thanh niên CTEC trong đợt tập huấn cán bộ đoàn trường học năm 2021. Ảnh: CTV

CTEC đã thực hiện sơ kết đánh giá triển khai thực hiện thí điểm về xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2018, để rút kinh nghiệm triển khai trong những năm tiếp theo. Đảng ủy trường đã sớm có Nghị quyết về triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Đồng thời tiếp tục có nghị quyết thực hiện kết hợp Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN), gắn với thực hiện xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, cũng như thực hiện chuẩn mực đạo đức của viên chức, nhà giáo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ths Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng CTEC, cho biết: Đảng ủy, Ban giám hiệu trường đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học; đồng thời gắn với thực hiện Mô hình đào tạo Kosen, 5S trong các sinh hoạt, hoạt động của từng tập thể, tổ chức, đơn vị, lớp học bằng nhiều hình thức. Ví như qua các hội nghị triển khai chính thức, sinh hoạt chính trị hè, sinh hoạt đầu khóa, email; phát hành tiêu chí chương trình rèn luyện “Sinh viên 5 Tốt” trên website trường, mạng xã hội của Hội Sinh viên… Thực hiện đánh giá HSSV với 35 tiêu chí cụ thể, trong đó đưa các nội dung vi phạm của HSSV vào trừ điểm thi đua của lớp và đánh giá rèn luyện HSSV; thường xuyên khen thưởng, biểu dương và nhắc nhở trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

Đối với viên chức quản lý, nhà giáo và người lao động, trường thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động theo Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH; phải thực hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức của viên chức, nhà giáo; thực hiện đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn “Người Cần Thơ” cho cán bộ, viên chức, nhà giáo... Ths Lê Hoàng Thanh, Phó Hiệu trưởng CTEC, cho biết: Với HSSV, phải thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử của HSSV theo Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH; phải thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định của trường đối với HSSV; thực hiện đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” cho HSSV, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức thực hiện thường xuyên quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với CSGDNN đã mang lại cho trường nhiều thành tích đáng khích lệ; các phong trào thi đua trong toàn trường ngày càng khởi sắc. Từ đó, góp phần nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo, xây dựng bản sắc văn hóa của Người Cần Thơ. Nổi bật, trường vinh dự là tập thể duy nhất được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW. Đảng bộ trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và vinh dự là đại diện điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Hội nghị Giao ban của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIV năm 2020. Mới đây, CTEC là tập thể duy nhất của TP Cần Thơ vinh dự được Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH có mô hình VHƯX tiêu biểu 2021.

Ban Giám hiệu CTEC cho biết, để thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử trong trường học, tập thể lãnh đạo phải đặc biệt quan tâm, coi trọng việc tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong đơn vị; cả hệ thống chính trị vào cuộc phối hợp thực hiện. Phải có nghị quyết, kế hoạch triển khai, thực hiện và có thang điểm đánh giá cụ thể phù hợp với từng đối tượng, tổ chức, đơn vị và phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chuẩn mực đạo đức viên chức, nhà giáo, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp…

Ths Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng CTEC, nhấn mạnh: “Quan trọng phải đưa việc thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học trở thành nội dung công tác chính thức, thường xuyên, mọi nơi, mọi lúc thực hiện trong toàn đơn vị, đến từng đối tượng. Định kỳ phải thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, quy trình, nội dung... Đi đôi là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý thường xuyên những tình huống phát sinh; để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để việc tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất”.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết