21/09/2015 - 09:43

Đảng bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ

Thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khuyết điểm

Gần ba năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan TP Cần Thơ tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích, làm rõ trong đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) vào năm 2012. Năm 2014, Cục Hải quan TP Cần Thơ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ Thi đua với thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tài chính.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục Trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, với tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Cục Hải quan TP Cần Thơ đã đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ trong đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Tại hội nghị kiểm điểm, lãnh đạo Cục Hải quan TP Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận trong thời gian dài, tập thể lãnh đạo Cục, BTV Đảng ủy chưa quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời trong công tác thu thuế nên đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ nhiều năm liền (2008-2012). Dư luận cho rằng thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu hàng hóa chưa được cải tiến, còn gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Chính vì thế doanh nghiệp đi làm thủ tục hải quan ở nơi khác…

Công chức Chi cục Hải quan Tây Đô đang kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu.

Khắc phục hạn chế trên, lãnh đạo Cục chỉ đạo đơn vị thực hiện đúng chế độ, chính sách thuế cho các đối tượng nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Lãnh đạo Cục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu nộp ngân sách Nhà nước, phấn đấu đạt mức thu cao nhất và thu dứt điểm các khoản thu mới phát sinh, không để tồn đọng phát sinh thêm các khoản nợ xấu khó đòi, tập trung thu hồi các khoản nợ tồn đọng; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, đơn giản hóa thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hằng năm, duy trì tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Cục với cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, để từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo Cục cũng chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hải quan - Thuế - Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện thu nộp thuế, đặc biệt thực hiện dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp ngân sách Nhà nước; hiện đại hóa các khâu nghiệp vụ trong hoạt động quản lý thuế và thu ngân sách bao gồm phân tích, đánh giá, dự báo số thu ngân sách; tổ chức việc thu thuế; quản lý nợ thuế và miễn giảm thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Với những nỗ lực ấy, công tác thu thuế từ năm 2013 đến nay đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế hàng năm từ 15% trở lên. Năm 2015, đơn vị phấn đấu đến hết tháng 9 đạt kế hoạch chỉ tiêu giao là 2.350 tỉ đồng và phấn đấu đến hết năm 2015 đạt trên 2.750 tỉ đồng, đạt 117% so với kế hoạch giao, tăng 37% so với năm 2014.

Một trong những khuyết điểm đã được tập thể, cá nhân góp ý là vẫn còn một bộ phận đảng viên, công chức sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Cán bộ lãnh đạo chưa mạnh dạn nhận thiếu sót. Nhiều sai sót nghiệp vụ, chuyên môn được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa, tập thể quản lý trực tiếp ít có ý kiến đóng góp, chỉ ra cụ thể trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai sót. Năm 2008-2009, đơn vị đã kiểm điểm kỷ luật 8 cán bộ, công chức sai sót chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí Phan Xuân Lãm, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết: "Sau kiểm điểm, lãnh đạo Cục đã tập trung nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm, góp phần xây dựng lực lượng đơn vị ngày càng vững mạnh". Trong đó, lãnh đạo Cục tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, Đảng ủy chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Từ năm 2013 đến nay, lãnh đạo Cục đã điều động, luân chuyển 89 lượt công chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 20 công chức. Ngoài chương trình đào tạo chuyên môn chung do Tổng Cục Hải quan và các ngành tổ chức với hàng trăm lượt công chức tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ, hội thảo, hội nghị, Cục hải quan TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tại đơn vị với hơn 1.600 lượt công chức tham dự.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục luôn quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức hải quan trong thực thi nhiệm vụ bằng thái độ phục vụ văn minh, lịch sự. Lãnh đạo bố trí cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, giỏi về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật khác có liên quan để làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp và người dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn và chấm dứt tệ gây phiền hà, sách nhiễu trong cán bộ, công chức hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng chí Phan Xuân Lãm, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hải quan TP phố Cần Thơ, nói: "Nhờ thực hiện nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng ổn định; ý thức trách nhiệm trong công tác, học tập, rèn luyện tác phong, lối sống trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi cá nhân nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết góp phần vào việc xây dựng chính quyền, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức hải quan được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ý thức, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ngày càng tốt hơn, tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu đã giảm rõ rệt". Theo đảng viên Chi bộ Văn phòng Nguyễn Hoàng Thắng, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo đơn vị đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đề ra từng giải pháp khắc phục các khuyết điểm. Các đảng viên cũng khắc phục dần tình trạng nể nang và mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác tự phê bình và phê bình. Bản thân là Bí thư Đoàn cơ sở, đồng chí Thắng chủ động hơn trong thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; suy nghĩ tìm những mô hình, hoạt động phù hợp với đoàn viên thanh niên tại đơn vị như triển khai thực hiện công trình thanh niên gắn với hệ thống VNACCS/VCIS; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giải trí sau giờ làm việc để các đoàn viên thanh niên giao lưu…

"Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, bước đầu đã tạo sự chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc khắc phục những hạn chế. Thời gian tới, BTV Đảng ủy Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Cục sẽ đưa việc thực hiện NQTW4 trở thành việc làm thường xuyên, đồng thời lấy kết quả kiểm điểm để đánh giá, phân loại đảng viên và xem xét đội ngũ cán bộ và làm cơ sở cho quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý. BTV lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy… góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao" - đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục Trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, nói.

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết