15/04/2024 - 16:22

Thực hiện nghiêm công tác rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên 

Chị H.T.A.N, đảng viên (ÐV) Chi bộ Trường Mầm non Ðịnh Môn, lấy chồng nước ngoài, ra nước ngoài sinh sống, làm đơn và được cấp ủy đảng địa phương cho ra khỏi Ðảng vào năm 2020. Trong 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp ÐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng" (Chỉ thị số 28-CT/TW) và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai đã cho ra khỏi Ðảng 19 ÐV do không còn tha thiết với Ðảng, xóa tên trong danh sách ÐV 35 ÐV do bỏ sinh hoạt Ðảng.

Cán bộ Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Định Môn (đứng) hướng dẫn Ban Chi ủy Chi bộ ấp Định Mỹ về quy trình rà soát, sàng lọc đảng viên. 

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã Ðịnh Môn, Ðảng ủy xã có 15 chi bộ trực thuộc (8 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học, 3 chi bộ cơ quan), với 303 ÐV. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, các kế hoạch và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, từ năm 2020 đến nay, Ðảng ủy xã chỉ đạo UBKT Ðảng ủy, các chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những ÐV không đủ tư cách ra khỏi Ðảng, quyết tâm làm "thanh sạch" đội ngũ ÐV.

Chi bộ ấp Ðịnh Mỹ thực hiện chặt chẽ, đúng hướng dẫn, có lý, có tình đối với việc sàng lọc ÐV. Ông Trương Văn Ðực, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp cho biết: "Trước đây, Chi bộ có 24 ÐV; hiện nay, còn 22 ÐV do có 2 ÐV bị xóa tên khỏi danh sách ÐV". Theo ông Ðực, qua rà soát, Chi bộ nhận thấy ÐV T.V.Ð sống tại địa phương, bỏ sinh hoạt Ðảng, biểu hiện nhạt phai lý tưởng, mặc dù được giáo dục nhiều lần nhưng không có chuyển biến tích cực; ÐV Ð.P.L làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, được Chi bộ hướng dẫn làm thủ tục miễn sinh hoạt Ðảng, nhưng không làm, tự bỏ sinh hoạt Ðảng, biểu hiện nhạt phai lý tưởng. Chi bộ ấp tổ chức họp, tiến hành bỏ phiếu đề nghị cấp trên xóa tên trong danh sách ÐV đối với 2 ÐV này. Quá trình thực hiện sàng lọc, Chi bộ ấp chú trọng công tác giáo dục, động viên để các ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Ðiển hình như ÐV N.V.H, Công an viên ấp và ÐV Ð.P.N lo làm kinh tế, tham gia sinh hoạt chi bộ năm 2023 chưa đều, vắng mặt với lý do không chính đáng. Ðược Chi bộ quan tâm giáo dục, những tháng đầu năm 2024, 2 ÐV này đã khắc phục, sửa chữa tốt khuyết điểm, tham gia dự họp chi bộ nghiêm túc, đúng quy định.

Theo Ðảng ủy xã Ðịnh Môn, từ năm 2020 đến nay, xã có 12 ÐV biểu hiện nhạt phai lý tưởng, không còn tha thiết với Ðảng, bỏ sinh hoạt Ðảng nhiều tháng liên tục đã bị đưa ra khỏi Ðảng. Trong đó, xóa tên trong danh sách ÐV 10 trường hợp, cho ra khỏi Ðảng 2 trường hợp. "Hiện nay, xã vẫn còn 8 ÐV có biểu hiện nhạt phai lý tưởng, tham gia sinh hoạt không đều đặn, không thực hiện tốt nhiệm vụ của ÐV. Các ÐV này đang được giáo dục và nếu không khắc phục khuyết điểm, sẽ đề nghị xóa tên trong danh sách ÐV" - ông Nguyễn Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã, cho biết.

Hiện nay, Ðảng bộ huyện Thới Lai có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 204 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (94 chi bộ ấp) với 4.032 ÐV. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và các kế hoạch, hướng dẫn của BTV Thành ủy Cần Thơ, từ năm 2020 đến nay, BTV Huyện ủy Thới Lai chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ ÐV, đưa những ÐV không đủ tư cách ra khỏi Ðảng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. BTV Huyện ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung, quy định, hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, ÐV nhận thức, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng.

Bà Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Từ năm 2020 đến nay, BTV Huyện ủy đã quyết định đưa 54 ÐV biểu hiện nhạt phai lý tưởng, không còn tha thiết với Ðảng, bỏ sinh hoạt đảng ra khỏi Ðảng (trong đó cho ra 19 trường hợp, xóa tên trong danh sách ÐV 35 trường hợp). Việc rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không còn đủ tư cách được các chi bộ, cấp ủy cơ sở và BTV Huyện ủy thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khách quan, đảm bảo quy trình, công khai, minh bạch, thấu tình, đạt lý. Ðây cũng là cơ sở vững chắc để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ ÐV của huyện. Các chi bộ và cấp ủy đảng cơ sở đang tiếp tục giáo dục, giúp đỡ 44 ÐV có biểu hiện nhạt phai lý tưởng, tham gia họp lệ chi bộ không đều đặn, bỏ sinh hoạt Ðảng, không thực hiện nhiệm vụ của ÐV. Nếu đủ thời gian giáo dục, các ÐV này không có chuyển biến tích cực, không khắc phục, Ban Tổ chức sẽ tham mưu BTV Huyện ủy sẽ xóa tên khỏi danh sách ÐV.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết