22/09/2020 - 19:16

Thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng - tạo động lực phát triển mới 

Đảng bộ TP Cần Thơ có 616 tổ chức cơ sở đảng, 14 đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, với hơn 52.000 đảng viên (ĐV). Trong 5 năm qua, các cấp ủy thành phố thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển ĐV và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), ĐV. Từ đó, hầu hết các tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen cho các Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen cho các Đảng bộ cấp trên cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 

Tăng cường sinh lực cho Đảng

Các cấp ủy đảng TP Cần Thơ xác định xây dựng đội ngũ ÐV nói chung và chăm lo công tác phát triển ÐV nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Các cấp ủy đảng thành phố đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển ÐV, góp phần tăng cường sinh lực mới, xây dựng tổ chức đảng lớn mạnh.

Anh Nguyễn Quốc Hưng, Bí thư Chi đoàn ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, được kết nạp vào Ðảng năm 2019, chia sẻ: “Tôi tích cực phấn đấu, rèn luyện, tham gia vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của địa phương. Ðồng thời, tham gia nâng cấp cầu đường, diệt lăng quăng, xây dựng nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo…”. Theo đồng chí Lê Văn Thanh, Bí thư Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới, nhân lực trẻ cho Ðảng, Ðảng ủy xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã quan tâm phát hiện, tạo nguồn, tổ chức nhiều phong trào tạo môi trường để quần chúng tham gia. Nhờ đó, 5 năm qua, có 106 quần chúng được kết nạp vào Ðảng. Ðến nay, Ðảng bộ xã có hơn 450 ÐV, tất cả 23 chi bộ đều có chi ủy từ 3-5 đồng chí. Số lượng ÐV tăng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ được nâng lên, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao.

Trong 5 năm qua, cấp ủy đảng các xã, phường, thị trấn, quận, huyện và cơ quan, đơn vị nỗ lực làm tốt công tác chăm bồi, phát triển ÐV. Từ đó, số ÐV kết nạp mới đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững về số, mạnh về chất. Cụ thể, Ðảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng thành phố kết nạp được 1.859 ÐV, Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố kết nạp được 1.000 ÐV, Ðảng bộ huyện Thới Lai kết nạp được 902 ÐV, Ðảng bộ quận Ô Môn kết nạp được 847 ÐV, Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ kết nạp được 817 ÐV, Ðảng bộ quận Thốt Nốt kết nạp được 764 ÐV, Ðảng bộ huyện Phong Ðiền kết nạp được 708 ÐV… Toàn Ðảng bộ thành phố đã kết nạp được hơn 11.000 ÐV, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ thành phố hiện có lên hơn 52.000 đồng chí.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhằm xây dựng tổ chức Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh, 5 năm qua, các cấp ủy đảng thành phố triển khai toàn diện và có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Ðảng. Ðặc biệt là đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng (NQTW4) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05). Ðồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy Cờ Ðỏ, cho biết: Sau khi tiếp thu NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức cho CB, ÐV cam kết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ðến nay, tình trạng nói nhiều, làm ít; lời nói chưa đi đôi với việc làm; ngại khó, ngại khổ; đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; xuề xòa trong công tác… đã được khắc phục. Hầu hết CB, ÐV đều nêu cao ý thức trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm nhiều việc tốt, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,  tham quan công nghệ chế biến gạo xuất khẩu của doanh nghiệp tại quận Thốt Nốt.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan công nghệ chế biến gạo xuất khẩu của doanh nghiệp tại quận Thốt Nốt. 

Ðảng bộ huyện Vĩnh Thạnh là đơn vị có cách làm mới và hiệu quả trong thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05. Ðồng chí Ðoàn Việt Ðức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: BTV Huyện ủy đã phát động phong trào “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện nhật ký làm theo Bác trong CB, ÐV. Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ kiểm tra kết quả “tự soi, tự sửa” và học tập, làm theo Bác để giúp CB, ÐV phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Qua phong trào, nhiều CB, ÐV đã “tự sửa” được hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi suy thoái. Ðồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Thạnh An, bộc bạch: “Bản thân tôi nhìn nhận, trước năm 2017, tôi nắm nguyện vọng của hội viên chưa sâu sát, kịp thời, một số mặt công tác Hội còn hạn chế… “Tự sửa” khuyết điểm này, 3 năm qua, mỗi tuần, tôi sắp xếp công việc chuyên môn để đến các ấp 2-3 lần, tham gia cùng CB ấp vận động bảo hiểm y tế, đóng góp xây dựng giao thông, chỉnh trang đô thị; hỗ trợ nông dân vay 9 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế; hỗ trợ nông dân chuyển đổi ruộng kém hiệu quả sang trồng màu… Từ đó, góp phần giúp 12 hội viên thoát nghèo”.

Theo đồng chí Ðoàn Việt Ðức, đầu năm 2017, thực hiện “tự soi” lần 1, Ðảng bộ huyện có 83,47% ÐV có biểu hiện một phần suy thoái, như: thiếu tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, chưa sâu sát quần chúng, nhận thức chưa đúng về học tập lý luận chính trị, chưa thật sự nêu gương. Qua nhận xét lần 6 năm 2020, những biểu hiện nêu trên chỉ còn dưới 3%.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Bộ Chính trị về Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, báo cáo: Các cấp ủy đảng thành phố đã tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần NQTW4 khóa XII gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ðến nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ÐV được ngăn chặn và đẩy lùi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ÐV được nâng lên, đã tạo dựng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Ðồng chí Trần Quốc Trung cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Cần Thơ xác định thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng cho phù hợp với tình hình mới. Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định về nêu gương. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là người đứng đầu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Song song đó là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết