21/01/2021 - 06:28

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp 

Trồng rau màu theo hình thức thủy canh tại Cần Thơ Farm.

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, năm 2021, ngành Nông nghiệp thành phố tập trung đổi mới công tác quản lý, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ðồng thời, tăng cường huy động và khai thác nguồn lực đầu tư từ xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ chế hợp tác với doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hỗ trợ nông dân. Thành phố cũng triển khai các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học…

Năm qua, ngành Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn được 288 cuộc, với 10.114 lượt nông dân tham dự; 249 cuộc hội thảo với 2.254 lượt người tham dự. Nội dung xoay quanh các vấn đề như: ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, rau màu, hoa kiểng, cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản,... Ðồng thời, Chương trình Hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi 2020 đã hỗ trợ khoảng 300.000 cây, con giống các loại với kinh phí trên 2,6 tỉ đồng. Trong năm 2020, thành phố cũng triển khai các đề tài, dự án, mô hình giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập trong sản xuất: mô hình “Cánh đồng lớn”, Dự án VnSAT; Dự án Sáng kiến phát triển lúa gạo châu Á,…

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết