27/02/2024 - 19:57

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 

(TTXVN) - Ngày 27-2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2-2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 11 nội dung gồm 5 dự án luật, 5 đề nghị xây dựng pháp luật và nội dung về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2-2024. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược được Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng xác định rõ; từ đầu nhiệm kỳ đến nay Chính phủ tập trung cao cho xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song trên thực tế nhiều vấn đề, nội dung được pháp luật quy định, song thực tiễn đã vượt qua; bên cạnh đó, có những vấn đề thực tiễn đã vượt qua luật pháp; nhiều vấn đề quan trọng cần có luật pháp điều chỉnh.

Theo Thủ tướng, 11 nội dung được xem xét cho ý kiến, quyết nghị trong Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 2-2024 đều là những nội dung quan trọng, khó, phức tạp, có tác động rất lớn tới việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện, hiện đại, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Cho rằng đầu tư cho xây dựng pháp luật là đầu tư cho phát triển, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ nêu cao tinh thần, nhiệm vụ, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề để xây dựng pháp luật, đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng; tập trung nguồn lực, nhân lực cho công tác xây dựng pháp luật...

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ, đảm bảo việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật công khai, minh bạch, sát thực tiễn, trong đó các nội dung phải được thể hiện rõ, không để một nội dung có thể hiểu nhiều nghĩa. Cùng với xây dựng các luật, Thủ tướng cũng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành để pháp luật thực sự và nhanh chóng đi vào cuộc sống…

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 11 nội dung, trong đó xây dựng 5 dự án luật: Phòng không nhân dân; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Di sản văn hóa (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Ðồng thời, Chính phủ xem xét đề nghị xây dựng 5 luật: Hàm, cấp ngoại giao; Hàng không (sửa đổi); Ðường sắt (sửa đổi); Ðịa chất và Khoáng sản; Công nghiệp công nghệ số; và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chia sẻ bài viết