25/01/2009 - 10:43

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài ở Công ty Vedan

(TTXVN) - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số: 628/VPCP-KGVX, đồng ý cơ bản với nội dung kiểm điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Vedan, ngày 23/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, tổ chức đã không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài ở Công ty Vedan.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, việc phối hợp thiếu chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ và địa phương trong xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường đối với Công ty Vedan.

Bộ TNMT, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan tại văn bản 1706/TTg-KGVX ngày 13/10/2008 và văn bản 314/TB-VPCP ngày 06/11/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Chia sẻ bài viết